فریلنسر بودن جرم است آیا ؟؟؟

فریلنسر بودن جرم است آیا ؟؟؟
می خوام یک چیزی رو بهتون بگم که شاید باورتون نشه یا شایدم مثله الانِ م...