چگونه به عنوان یک فری‌لنسر زندگی‌ام را جمع‌وجور می‌کنم؟

چگونه به عنوان یک فری‌لنسر زندگی‌ام را جمع‌وجور می‌کنم؟
یا چگونه به‌عنوان فریلنسر دوام بیاوریم و زنده بمانیم؟