احساسات منفی پیامی برای‌تان دارند؛ بشنویدشان!

احساسات بد مثل غم، افسردگی، پریشانی یا دلمردگی همیشه بد نیستند. گاهی یه تلنگر هستند که باید کاری کرد. آن‌ها می‌گویند: «یک چیزی درست کار نمی‌کند، زود باش دست بجنبان!» این جور احساس‌ها نشانه هستند برای بهتر شدن! پس نباید حال بد رو مخفی یا انکار کرد. باید پذیرفتش. این اولین قدم برای رشد و تغییر هست!