بهشت یک جور کتابخانه است!

من همیشه تصور کرده‌ام که بهشت یک جور کتابخانه است. (خورخه لوییس بورخس)

نگاه به این تصاویر، می تواند حال کسانی که به کتاب و کتابخوانی علاقه‌ی زیادی دارند را خوب کند. تصاویر زیبای زیر، تلاش های خلاقانه‌ در کشورهای مختلف برای جذب مردم به مطالعه‌ی بیشتر کتاب را نشان می دهند.

دو مطلب قبلیم:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA-extazsuiodtr
https://virgool.io/MePlusBook/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D8%A2%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D9%85-e3bqrfnsu8pm
حُسن ختام: به نقل از کتاب دیوانه وار اثر کریستین بوبن:
در این دنیا، همه چیز دست خود آدم است، حتی عشق، حتی جنون، حتی ترس... آدمیزاد می تواند اگر بخواهد کوه ها را جا به جا کند... می تواند آب ها را بخشکاند... می تواند چرخ و فلک رابه هم بریزد... آدمیزاد حکایتی است، می تواند همه جور حکایتی باشد؛ حکایت شیرین، حکایت تلخ، حکایت زشت... و حکایت پهلوانی! بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیرویی در این دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمی رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد!