توسعه دهنده موبایل | Co-Founder مارکت androidriver.net | در تلاش برای تبدیل رویا به واقعیت