چه بر سر "گناه" آمد؟!

در دنیای قشنگ نو، انسان باید بتواند هر کاری که عشقش می‌‎کشد را با کمترین سرخرِ ممکن انجام دهد!

در دنیای قشنگ نو، خدا را از عرش پایین آورده، از مقام کبریایی‌اش عزل و انسان را به جایش نشانده‌‎اند. در این دنیا، انسان خود به خدایی خویش و امور خویش رسیده است و دیگر هیچ نیازی به خدا احساس نمی‎‌کند. اگر هم احساس کند سعی می‌کند به روی خودش نیاورد و جای خالی خدا را با چیزهای دیگری پُر کند!

مقدّسات برای آن موقعی بود که خدا هنوز بر روی عرش بود. حال که انسان بر اریکه‌ی قدرت نشسته است، هیچ چیزی جز خواست خود انسان مقدّس نیست.

یکی از ترفندهای سناریونویسان دنیای قشنگ نو، همان دنیای تحت سیطره‌ی اومانیست‌های سیاستمدار، دانشمند، فیلسوف، هنرمند و... برای پایین کشیدن خدا از عرش و قبح‌زدایی از مقدّساتش، استفاده‌ از علوم مختلف بود و نیز است. مثلاً برای قبح‌زدایی از "گناه"، دست به دامان علم پزشکی شدند و بر روی هر گناه، اسم یک بیماری را گذاشتند تا انسان از این پس، هر گناهی را با خیال راحت و تنها تحت نام یک بیماری و مریضی انجام دهد. بیماری‌هایی که در بهترین حالت باید دنبال درمانش با دارو و غیره باشیم و اگر نشد هم بتوانیم با آن‌ها کنار بیاییم و هیچ عذاب وجدانی نیز از بابت ارتکاب "گناه" نداشته باشیم!
تصویر به نقل از کتاب «مصائب بدن؛ پدیدارشناسی مریضی، بیماری، و ناخوشی» نوشته‎‌ی «جیمز آلفرد آهو» و «کوین آهو»
تصویر به نقل از کتاب «مصائب بدن؛ پدیدارشناسی مریضی، بیماری، و ناخوشی» نوشته‎‌ی «جیمز آلفرد آهو» و «کوین آهو»
یکی از وقایع تلخی که دارد در دنیا و از جمله در کشور ما فراگیر می‌‎شود، تقدّس‌‎زدایی از مقدّسات است. "حجاب" و "ناموس" تنها مواردی از این مقدّسات هستند. بقیه‌ی مقدّسات "دینی" نیز داخل صف ایستاده‎‌اند و منتظر صدور مجوز از سوی "بی‌خیال"ها، "بی‌‎غیرت"ها، "محافظه‌کار"‎ها و "مثل کبک، سر در زیر برف کرده‌‌"ها هستند!

برای اطلاع بیشتر از این واقعه‎‌ی شوم و این تهدید رو به گسترش که دیر یا زود زندگی همه‌ی ما را در خواهد نوردید (اگر تاکنون درنوردیده باشد!)، پیشنهاد می‎‌کنم کتاب «مقدّس و نامقدّس» نوشته‎‌ی «اسماعیل شفیعی سروستانی» را مطالعه کنید.

فایل صوتی این کتاب را می‌‎توانید از سایت ایران‎‌صدا، دریافت و گوش بدهید.

پ.ن: تیتر یادداشت از کتاب «مصائب بدن؛ پدیدارشناسی مریضی، بیماری، و ناخوشی» نوشته‎‌ی «جیمز آلفرد آهو» و «کوین آهو» استخراج شده است.

یادداشت‌های مرتبط:
https://virgool.io/weeklyChallenge/%DA%AF%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%86%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF%D9%85-exgyimb3ncxa
https://virgool.io/MyGunpen/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DA%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%81-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%86%D8%B2-sikisnnwayfi
https://vrgl.ir/UwK5u
https://virgool.io/MePlusBook/%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-heyqjauw1cmc
دو یادداشت پیشین:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9-gr4fozdrezrj
حُسن ختام: آهنگ «محبوب زیبا» با صدای «طاهر قریشی»
https://www.aparat.com/v/nEtR3