دهه هشتادی و دانشجوی بیوتکنولوژی🔬🧫 اینجا درباره‌ی فیلم، کتاب و تجربه‌هامون صحبت میکنیم.📚🎬🍂