این افراد انتشارات Ravan show | روان شو را دنبال می‌کنند:

یک گیله مرد که که مهندس کامپیوتر است و با کلی دغدغه اجتماعی و سیاسی
مهسا لطف الله زادهI_E)NTP) جهان هر فرد، به اندازه وسعت فکر اوست." خونم جوهر خودکارمه". یه چند وقتی اینجا کمیم!
احتمالا قهرمانی در کار نیست. | 35.699738,51.338060
و عشق ضمیری پیوسته در انتهای نام توست...
دلبسته‌ کلمه‌ها و کوه‌ها؛ توی دلش، توی چشم‌هاش، نوک سرانگشت‌هاش، همه، پر از کلمه بودند... ؛ 35.699738,51.338060
بالأخره می‌نویسم
مبتلا به اسکیزوفرنی. اینجا از تجربیاتم میگم. به والله، به پیر، به پیغمبر فیلم «یک ذهن زیبا» رو دیدم. (INTP)
نویسنده ی رمانهای یک عاشقانه سریع و آتشین/پدر عشق بسوزد - شاعر مجموعه: قشنگترین منحنی سرخ دنیا
افرادی که به حدی دیوانه‌اند که فکر می‌کنند می‌توانند دنیا را تغییر دهند، همان کسانی هستند که دنیا را تغییر خواهند داد. آلبرت انیشتین
" شایَد ..."|35.699738,51.338060
شکر که خدا هست🙃
یه نوجوون دغدغه دار و سمپادی که دوست داره هر لحظه به خودش و دیگران کمک کنه😉! عیدتون مبارک😊
میشم اونی که تو می خوای از فردا فردا فردا