این افراد انتشارات مدرسه تاریخ را دنبال می‌کنند:

زندگی و دگر هیچ ...!!؟
اینجا بیشتر واسم مثل دفترچه یادداشت میمونه. چیزی رو که یاد میگیرم با شما هم به اشتراک میذارم.
💢 با من تاریخ را ورق بزن 💢 مدرس دانشگاه، روزنامه‌نگار و مولف در تاریخ و ایران‌شناسی "دکتری تاریخ‌هنر، کارشناس‌ارشد تاریخ ایران‌باستان و کارشناس تاریخ" کانال تلگرام 🔻🔻🔻 https://t.me/Dr_Ali_Nikoei
دانشجوی دامپزشکی علاقمند به فلسفه و داستان و آدما و نویسنده شدن...