اگر به شما پیشنهاد میشد که به زمین مهاجرت کنید، قبول میکردید؟

زمین - معتبر برای ناسا
زمین - معتبر برای ناسا

امروز میخواهم شما را با یک سوال عجیب درباره ی کره ی زمین به فکر فرو ببرم؛ سوالی که شاید هرگز یا شاید مدت بسیار کوتاهی بر روی آن تمرکز کرده اید. آیا زمین جای مناسبی برای زندگی ماست؟ آیا سیاره ای بهتر از زمین وجود دارد؟ و سوال اصلی اینکه اگر ما روی سیاره دیگری بودیم و به شما برای آغاز نمودن اولین تمدن بشری، پیشنهاد میشد که به زمین مهاجرت کنید، آیا قبول میکردید؟

حتما شما هم در اینترنت با ویژگی های عجیب و ترسناک بعضی از سیارات برخورد داشته اید، این ویژگی ها علاوه بر اینکه ماهیت سیاره را شکل میدهد، نشأت گرفته از ویژگی های درونی و ماهیت همان سیاره میباشد. برای مثال مریخ یک سیاره دارای ویژگی هایی چون خاک سرخ رنگ و طوفان های سرسام آور است که ماهیت این سیاره را شکل داده است و این ماهیت ویژگی نا امنی شدید و غیر قابل پیش بینی بودن را در کنار خردلی رنگ شدن آسمان این سیاره که به دلیل بازتاب نور خورشید است را، شکل داده است؛ این آسمانی رخوتناک و افسرده کننده را برای ساکنین آن به ارمغان خواهد آورد.

مریخ
مریخ

فرض کنید، پژوهشگران فضایی خبر از یافتن سیاره ای جدید در منظومه شمسی را بدهند که به لحاظ زیست محیطی، زیبایی، فراوانی گونه های مختلف گیاهی و جانوری در کنار دارا بودن آب های منطقه ای مختلف، دارای خطراتی غیر قابل پیش بینی و سهمگین است.

در این میان از شما دعوت شود تا با همراهی عده ای دیگر به عنوان اولین گروه مهاجران و سازندگان تمدن بشری بر روی سیاره ای که زمین نام گرفته است، محل زندگی خود را رها کرده و برای ماجرا جویی پا به جهان مرموز و ناشناخته ی کره ی زمین بگذارید.


  • زلزله
 زلزله نانتو / تایوان
زلزله نانتو / تایوان

زلزله یکی از پر خطر ترین حوادث طبیعی است که در یک منطقه ممکن است چندین بار در طول یک سال، ماه و حتی روز اتفاق بیوفتد و آسیب های زیان باری برای ما به همراه بیاورد.

حتی اگر ساختمان نسازید و بخواهید مثل انسان های اولیه به غار ها یا خانه های درختی پناه ببرید، باز هم چیزی از خطرات آن کم نمیکند. این زلزله در هر ابعادی خطرات مخصوص به خود را دارا است و میتواند برای انسان مرگبار باشد.

زلزله ها بر پوسته ی زمین اثر گذار است، زمینی که پوسته ی آن بر اثر موارد بسیاری حرکت میکند!


  • سیل
 سیل / ویتنام
سیل / ویتنام

سیل از آن نوع آسیب هایی است که با خود آسیب های ماندگاری چون بیماری را به همراه دارد. این پدیده به طور واضح همه چیز را در آب فرو میبرد و در بهترین حالت هرآنچه هست و نیست را غیر قابل استفاده میکند. در اثر این پدیده که در هر نقطه ای زمین بجز بیابان ها رخ میدهد، طغیانی غیر قابل مهار وجود دارد که می تواند به مرگ دسته جمعی انسان ها بی انجامد.


  • آتشفشان
آتشفشان / کوه Vesuvius
آتشفشان / کوه Vesuvius

دسته ای از قلل بر روی این سیاره ی مرموز وجود دارد که به آن ها آتشفشان میگویند. این قله های معمولا مرتفع اگرچه به ظاهر آرام نشسته اند اما، در دل خود ترکیبی از مواد گداخته به همراه خاکستری سمی دارند که به هنگام فوران تا کیلومتر ها جنگل و سر سبزی را به راحتی سوزانده و از بین میبرد.

این پدیده همانطور که اشاره شد؛ علاوه بر موضوع سوزاندن محیط زیست این سیاره، با خاکستر های سمی ای که در هوا می پراکند میتواند باعث خفگی، مصمومیت شدید تنفسی، کاهش دید و آلودگی شدید هوا شود.


  • سونامی
 سونامی / ژاپن
سونامی / ژاپن

روی زمین گاهی این پدیده های ویرانگر و سهمگین با یکدیگر مخلوط میشوند و به خودی خود تشکیل یک پدیده ی جدید را میدهند؛ یکی از آنها  سونامی نام دارد. سونامی ترکیبی از سیل و زلزله است که در واقع طغیان آب دریا ها بر اثر زلزله در اعماق آنها روی میباشد، و به راحتی تا چندین شهر و روستا را با خاک یکسان میکند.

این پدیده به قدری سریع و وحشتناک است که گاهی اوقات بدون هیچ گونه پیش زمینه ای تنها چند کیلومتر با شما فاصله خواهد داشت و به این زودی ها هم دست از طغیان خود بر نمیدارد.  • گردباد
 گردباد چرخشی / کانزاس / معبتر برای رابرت سینر
گردباد چرخشی / کانزاس / معبتر برای رابرت سینر

گردباد ها که پدیده هایی به شدت ترسناک و مهیب هستند، به دلیل سرعت و وسعت ویرانگری خود، تنها به شما امکان میدهند که از آنها فرار کنید. این پدیده های سهمگین که به شدت خطرناک و ویرانگر هستند، شاید به وسعت پدیده های قبلی ویرانگر نباشند، اما به علت قدرت چند برابری خود، هرچه سر راهشان باشد را به طور کامل از بین میبرند.

البته شما خیلی خوش شانس هستید چون، میتوانید این پدیده ها را از فاصله ی چند کیلومتری به وضوح مشاهده کنید!


  • صاعقه های شدید
 صاعقه های سهمگین
صاعقه های سهمگین

صاعقه های وحشتناک و برق آسا که نه قدرت تخریب نوع قبلی را و نه وسعت و سرعت عمل موارد ۱ و ۲ را در تخریب دارند، به موقع بسیار خطرناک خواهند بود.

این پدیده های جوی که در آب و هوای بارانی – طوفانی رخ میدهند، با برخورد به هر چیزی، آن را خرد کرده و یا میسوزانند. پدیده ی صاعقه ممکن است گاهی به آتش گرفتن یک جنگل یا از بین رفتن چند ساختمان مهم شهر که به دلیل اهمیت آن، به شدت از آنها مراقبت میشده بی انجامد. صاعقه ها در حجم بزرگتر باعث ایجاد نا امنی شدید در محوطه ی جوی ای که اشغال کرده اند میباشند.


  • خشکسالی
 خشکسالی / اتیوپی
خشکسالی / اتیوپی

این پدیده که فارغ از  هر زیست بوم و اقلیم جغرافیایی، در هر نقطه ای ممکن است رخ بدهد، باعث از بین رفتن گلها، گیاهان و گونه هایی میشوند که حیات زمین و به طور پیوسته سایر جانداران را تامین کرده اند. این پدیده ی زیست محیطی همچنین باعث ایجاد طوفان شن و در نتیجه آسیب رسیدن به محیط های اطراف میشود.

با این تفاسیر آیا حاضرید برای شروع این تمدن بشری، به زمین مهاجرت کنید؟