مهلا هستم و در پی گسترش ابعاد زندگیم و علایقم به نوشتن رو آوردم. در اینجا سعی میکنم روایت خودم رو از موضوعات مختلف به اشتراک بگذارم و امیدوارم این راهی باشه برای شروع گفت و گو و آشنایی با افراد جدید!