نسل Z (نخستین نسل از بومی های دیجیتال) و تأثیر آن بر شرکت ها

نسل Z (نخستین نسل از بومی های دیجیتال)  و تأثیر آن بر شرکت ها
اعضای نسل زِد ویژگی‌های منحصر بفردی دارند که شناخت آنها در موفقیت یا ش...