ویرگول
ورودثبت نام

بررسی اپلیکیشن

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۶.نویسندگان: ۷
جدیدترین‌ها
محمد محمدی Mohammad Mohammadiدریادداشت‌ها·
۲۴ روز پیش

ویزای گلوبال تلنت UK

توضیحی اجمالی بر نحوه دریافت این ویزا برای افراد حوزه تکنولوژی
ویزای گلوبال تلنت UK
مهاجرتخواندن ۴ دقیقه
۲
۰