تجربه موفق من و ایوند

تجربه موفق من و ایوند
در این پست از تجربه‌هایی که در ایوند به عنوان هم‌بنیان‌گذار و مدیرفنی...