کمی جلوتر از نوک بینی

کمی جلوتر از نوک بینی
لوله‌ی فاضلاب یکی از آشناهامون خراب‌شده بود و کل خونه رو بو گرفت و نمی...