ویرگول
ورودثبت نام

تغییر سن در شناسنامه

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳.نویسندگان: ۳
جدیدترین‌ها
موسسه حقوقی سروش نافع دادمان·
۳ سال پیش

آموزش کامل تغییر سن در شناسنامه و نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه ای

هر فردی در طول عمر خود تنها یکبار می‌تواند تقاضای تغییر سن در شناسنامه را مطرح نماید. نحوه تقاضا تغییر سن کمتر و یا بیشتر از 5 سال
آموزش کامل تغییر سن در شناسنامه و نمونه دادخواست تغییر سن شناسنامه ای
خواندن ۶ دقیقه
۱
۰