ویرگول
ورودثبت نام

تنظیم دقیق

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
احسان ارتگلی فراهانیدرمغز و فلسفه ذهن·
۲ سال پیش

آری! شواهدی برای طراحی هوشمندانه مغز وجود دارد

اگر مغز ما هوشمندانه طراحی نشده بود، هیچ دلیلی برای باور هر چیزی که حواسمان به ما می گویند، نداشتیم البته این یک موضوع بزرگ است.مغز، مانند…
آری! شواهدی برای طراحی هوشمندانه مغز وجود دارد
فلسفهخواندن ۴ دقیقه
۷
۲