ویرگول
ورودثبت نام

ثبت لحظه ها

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
Army-jungkook·
۱ سال پیش

لحظات خوش...

-گر تو تویی و من منم من مننم -نه مهادا من نمنم-بزارین من امتحان کنم-باشه ریحانه-گر تو تویی و من منم من نمنم من نمنم-غلطه-چرااااااا-نمن منم…
لحظات خوش...
خواندن ۱ دقیقه
۲
۲