ویرگول
ورودثبت نام

جی ون کارتر

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
گروه همکاران جیم لنددرنشر جیم لند·
۲ سال پیش

جی ون کارتر از چالش تردمیل مرگ می گوید!

چالش تردمیل مرگ و دویدن روی تردمیل با سرعت 15 مایل در ساعت به مدت 45 ثانیه
جی ون کارتر از چالش تردمیل مرگ می گوید!
ورزشیخواندن ۴ دقیقه
۰
۰