کمپین #من_طراحم، یک خواست مدنی برای حمایت از شغل طراحی

کمپین #من_طراحم، یک خواست مدنی برای حمایت از شغل طراحی
هزاره سوم را هزاره پویش مدنی نیز نام نهاده‌اند، هزاره‌ای که در آن سند...