از ونیز به میلان ایتالیا

از ونیز به میلان ایتالیا
ساحل مدیترانه در ایتالیا صبح چهارشنبه ۲۷ تیر، نهمین روز سفر، یک روز...