محاکمه و اعدام یک کلاغ

محاکمه و اعدام یک کلاغ
سال‌ها پیش در خانه‌ای زندگی می‌کردم که حیاط بزرگی داشت. در آن زمان معم...