توی کدوم صف ایستادیم؟!

توی نونوایی،اونایی که توی صف یکی می ایستند سریع کارشون راه می افته.ولی...