محتوای ستونی یا پیلار کانتنت (PILLAR CONTENT) چیست و چگونه باعث بهبود سئوی سایت می‌شود؟

محتوای ستونی یا پیلار کانتنت (PILLAR CONTENT) چیست و چگونه باعث بهبود سئوی سایت می‌شود؟
محتوای ستونی برای بیان موضوعات کلی و گسترده‌ای به کار می‌رود که جامعیت...