ویرگول
ورودثبت نام

مدرسه مجازی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۶.نویسندگان: ۱۰
جدیدترین‌ها
آیندگان نوآور·
۸ ماه پیش

نقش ویدیوهای آموزشی در یادگیری دروس پایه هفتم

استفاده از روش‌های نوین آموزشی از جمله ویدیوهای آموزشی پایه هفتم نقش بسیار مهمی در پیشرفت دانش آموز و یادگیری دروس پایه و تخصصی دارد.
نقش ویدیوهای آموزشی در یادگیری دروس پایه هفتم
تحصیلی و آموزشیخواندن ۵ دقیقه
۰
۰