عاشقانه ی مرلین منسون

عاشقانه ی مرلین منسون
نمی خوام در مورد شخصیت و کارهای عجیبش بگم چون یقین دارم بهتر از من می...