ویرگول
ورودثبت نام

مهر و مدرسه

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
Raha Radدررها راد·
۴ سال پیش

روزهای دوری که خاطراتش همچنان نزدیک است

بوی خوش ماه مهر از پنجره غربتنمی دانم شما هم مثل من بوی خوش ماه مهر را استشمام و صدای پر مهر پائیز را می شنوید و یا این یکی هم، از دیگر خوا…
روزهای دوری که خاطراتش همچنان نزدیک است
داستانخواندن ۲ دقیقه
۵
۰