چرا وکلا جلسه روبرو برگزار می‌کنند؟

چرا وکلا جلسه روبرو برگزار می‌کنند؟
شما هم به جمع وکلایی که جلسه روبرو برگزار می‌کنند بپیوندید.