ویرگول
ورودثبت نام

نجوم

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۷۶.نویسندگان: ۱۱۷
جدیدترین‌ها
ساحل مرتضوی·
۱۱ روز پیش

59. علم‌خوانی: جدال زمین و خورشید بر سر مرکز بودن

حالا زمین مرکز بود چی میشد؟
59. علم‌خوانی: جدال زمین و خورشید بر سر مرکز بودن
علومخواندن ۲ دقیقه
۵
۰