ویرگول
ورودثبت نام

نظارت قضایی

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۱
جدیدترین‌ها
محمد منصوری بروجنیدرتمّت·
۱ سال پیش

جای پر ریختن عقاب‌ها

دشوارهٔ ایران، ما دانشگاهیانی هستیم که همه جا هستیم غیر از دانشگاه، اما وظیفهٔ اساسی خود، یعنی زحمت تحقیق را نمی‌کشیم.
جای پر ریختن عقاب‌ها
حقوقیخواندن ۳ دقیقه
۳
۰