خاطرات سفر به روسیه (روز دوازدهم: نیژنی نووگرود)

خاطرات سفر به روسیه (روز دوازدهم: نیژنی نووگرود)
روز دوازدهم رو توی قرنطینه نوشتم نمی‌دونم توی توصیفم از سفر تغییری دید...