خصوصی یعنی چی؟

خصوصی یعنی چی؟
اپیزود اول: مادر و پسربچه ای نه ساله وارد اتاق می شوند. مادر هنوز بر ر...