ویرگول
ورودثبت نام

کان لم یکن

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲.نویسندگان: ۲
جدیدترین‌ها
فرجانهدرفروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتی طاقچه·
۳ سال پیش

چالش کتابخوانی طاقچه : کان لم یکن

یک داستان تاریخی سیاسی با رگه هایی از طنز
چالش کتابخوانی طاقچه : کان لم یکن
کتابخواندن ۳ دقیقه
۲۱
۴