مطالب مرتبط با

کسب و کار

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۰۹

ترس عامل بدبختی ما انسانها | بترس و اقدام کن.!

ترس عامل بدبختی ما انسانها | بترس و اقدام کن.!
یکی دیگه از بدبختیای ما، ترسه...!همش میترسیم؛ دقت کردین پلیس از کنارمو...

چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک ENTJ هستید.

چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک ENTJ هستید.
ENTJهمانند تیپ شخصیتی ENTP، شما نیز اید...

آدمو جوّ معمولی بگیره ولی جوّ کارآفرینی نگیره...!

آدمو جوّ معمولی بگیره ولی جوّ کارآفرینی نگیره...!
این آدمهایی رو دیدید که 25 روز یه جا مشغول بکار میشن؛ بعد 25 روز قطع ه...

چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک INTP هستید.

چه کسب و کاری مناسب شماست؟ اگر یک INTP هستید.
INTP بنظر می‌رسد بنیان‌گذاران گوگل یعنی لَری پیج و سِرگئی برین INTP با...

عدم شناخت بازاریابی محتوا و رنجی که می کشیم

عدم شناخت بازاریابی محتوا و رنجی که می کشیم
ورود به کسب و کار های جدید شما را با مجموعه ای از قابلیت ها و چالش ها...