نخیر اونکه نخیر

نخیر اونکه نخیر
:)چقدر عجیب!چقدر عجیب که بعضی اوقات آدما می‌تونن خییییییییییییلی از چی...