هکر رشد و عاشق دیجیتال مارکتینگ؛ با استارتاپ ها زندگی می کنم و از نوشتن برای کسب وکارها لذت می برم/نوشتن کار نیست یک جور سبک زندگیستhttps://chalak.digital/