من قاسم واحدی هستم، یک مترجم، علاقه مند به فینتک، دیجیتال مارکتینگ و توسعه کسب و کار