توسعه دهنده وب ، علاقه مند به یادگیری ، گیک لینوکس