آیا «یاس سپید» حالش خوب است؟!

امروز:به دلیل اینکه خیلی از«گرسنگی»ام استقبال نشد،قصد نوشتن هیچ پُستی نداشتم ولی وقتی روی عنوان «حال خوبتو با من تقسیم کن»،کلیک کردم.بر عکس همیشه که حالم خوب می شد،حالم گرفته شد.چرا؟برای اینکه متوجه شدم که تعداد پُست های مربوط به این هشتگ که تا دیروز بیش از 250 بود،امروز به ناگاه به 233 پُست کاهش یافته.خیلی تعجب کردم که این چه کسی بوده که روزگاری با نزدیک به 20 پُست،حال خوب خودش را بین ما تقسیم کرده و به یکباره تمامی پست هایش را حذف کرده است؟!

پس از اندکی دست به زیر چانه زدن و فکر کردن به سراغ اسامی محدود کسانی که دنبالشان می کنم رفتم و با نهایت تاسف دیدم که بله،یک نفر از خیل خوبانِ ویرگول،کم شده است.

خانم محترمی که اویل با نام و نام خانوادگی خودش می نوشت.قلم روانی داشت و نوشته هایش همگی از جنس«آنچه از دل بر آید لاجرم بر دل نشیند»بود و نزدیک های ازدواج و یا کمی بعد از ازدواج،نام پروفایل و عکس آن را به«یاس سپید»تغییر داد،دیگر نه اثری از تصویر یاس سپیدش است و نه اثری از نامش:

و نه اثری از پُست های خوبش:

ایشان بعد از ازدواج یکی دو پُست بیشتر ننوشتند و حضورشان خیلی کم رنگ شد.گاهی نظراتشان را زیر برخی از پُُست های خودم و دوستان می خواندم.امّا امروز متوجه شدم که بدون حتی یک خداحافظی کوچک،کوچ کردند.باور کنید از بابت حذف پُست هایشان کم ناراحت نیستم؛ولی بیشتر از اینکه نگران پُست های حذف شده شان باشم،نگران حال خودشان هستم.هی با خودم می گویم:«نکند کسی که زمانی حال خوب خودش را بین ما تقسیم می کرد و حتی یکی دو دوره نیز جز برندگان و نفرات برتر«حال خوبتو با من تقسیم کن» بود،امروز حالش خوب نباشد.نکند...؟!»

آیا «یاس سپید» حالش خوب است؟!

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C-ee7klbem9gb9

حُسن ختام:شعری کوتاه از اریش فرید:

به سنگ‌ها کسی گفت:

انسان باشيد!

سنگ‌ها گفتند:

ما هنوز به قدر کافی سخت نيستيم!