انتقام به سبک یه کفترباز!

اولش فکر می کردم این کارش سهویه.ولی چند باری که رفتم سر قفس کفتراش،دیدم هر بار روزنامه های زیرشون رو طوری پهن کرده که تصویر یک یا چند نفر از شخصیت های مشهور به خوبی معلومه.

یه بار تصویر ترامپ رو دیدم که در حال سخنرانی بود.یه بار تصویر ملک سلمان رو دیدم که داره لبخند ملیح می زنه.یه بار تصویر نتانیاهو رو دیدم که یه تکّه آهن پاره رو سر دستش گرفته و داره نشون می ده.یه بار تصویر یه سلبریتی رو دیدم که تازگیا عمل زیبایی گونه کرده بود.یه بار تصویر...!

تصاویر معمولاً در مرکز قفس و در پر ترددترین جای قفس قرار داشتن.ازش پرسیدم:«عمداً این کار رو می کنی؟»گفت:«آره!کفترای من به اینا شرف دارن.اینا کسایی هستن که دنیا رو به گند کشیدن.از دست همه شون کفریم.زورم که بهشون نمی رسه.اینجوری ازشون انتقام می گیرم.عکساشون رو می ندازم زیر کفترام تا...!»

در حالی که فکر می کنیم تموم کارامون درسته و مو لای درز هیچ کدوم از کارامون نمی ره،شاید در گوشه ای از این دنیای وانفسا یه نفر داره با روش خودش از ما انتقام می گیره!

دو نوشته قبلیم:

https://virgool.io/@J-M-S/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-aw0no3fn4uky
https://virgool.io/@J-M-S/%D8%AF%D9%84%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-pbb8wp0zxpeg