به دکان کسی ننشین که در دکان زهر مار دارد!

از من می شنوید خیلی دم پَرِ کسانی که حرف های ناامید کننده می زنند، نپلکید. خطر همنشینی و هم صحبتی با آدمهایی که دیگه چیزی خوشحالشون نمی کنه و دیگه هیچی براشون مهم نیست، رو دست کم نگیرید. مخصوصاً وقتی که خودتون این آمادگی رو دارید که به یکی از همون آدمها تبدیل شوید.

اما اگر خودتون آدمی هستید که دیگه چیزی خوشحالتون نمی کنه یا دیگه هیچی براتون مهم نیست، برید سراغ کسانی که هنوز به زندگی، اشتیاق دارند. این فقط کرونا نیست که به شدت واگیرداره، خوشبختانه چیزهای خوبی مثل اشتیاق به زندگی هم واگیر دارند و به راحتی از فردی به فرد دیگر منتقل می شوند.

آدمهای با روحیه و با صفا، می دونند که چه جوری باید حال اطرافیانشون رو خوب کنند. سعی کنید هر جا که هستید، بیشتر از وجود اینجور آدمها بهره ببرید. ضرر نمی کنید. همین!

The New Pope 2019
The New Pope 2019

مطلب مرتبط:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%D9%86%D9%87-eavr2h88lhpx

دو مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-vdop2bhu1cs8
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%86%DA%A9%D9%86-wcigu7zf98ta

یادش به خیر: مطلب زیر رو در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۶ منتشر کردم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%DB%8C%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-w0evz0tvv4vm

حُسن ختام: حضرت زینب کبری (سلام الله علیها):

اَلْبُشْری فی وَجْهِ الْمُوْمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبهِ الْجَنَّهَ، وَ بُشْری فی وَجْهِ الْمُعانِدِ یَقی صاحِبَهُ عَذابَ النّارِ.
تبسّم و شادمانی در برابر مومن، موجب دخول در بهشت خواهد گشت و نتیجه ی تبسّم در مقابل دشمنان و مخالفان، سبب ایمنی از عذاب خواهد بود.