ویرگول
ورودثبت نام
Dast Andaz
Dast Andaz
خواندن ۱ دقیقه·۱ سال پیش

ما مثل آن‌ها نمی‌شویم!

چند سال پیش فیلمی را دیده بودم و اسمش را مثل خیلی چیزهای دیگر فراموش کرده بودم. دیروز در جستجوی فیلم دیگری بودم که مسیرم افتاد به پوستر آن فیلم چینی و فوراً یادش در خاطرم زنده شد. باور کنید خیلی خودم را کنترل کردم که مثل ارشمیدش نپرم توی کوچه و فریاد اورکا اورکا (یافتم! یافتم!) سر ندهم!

اسم فیلم «در حال‌ و هوای عشق» بود. از فیلم فقط موضوع کلّی آن که «خیانت» بود را و آهنگ زیبایش را به خاطر داشتم و مخصوصاً یک جمله از آن را. آن یک جلمه چه بود؟ «ما مثل اونا نمی‎‌شیم!»

حالا ماجرا چه بود؟ زن و مردی، خیلی اتّفاقی با هم آشنا می‌شوند و خیلی اتّفاقی‌تر (!) متوجه می‌شوند که همسرانشان در حال خیانت به آن‌ها هستند. مرد بدش نمی‌آید با زن وارد رابطه‌ای مشابه (از همان نوع خیانت) شود ولی زن خودداری می‌کند و بالاخره در لحظه‌ی ۵۳ دقیقه و ۵۷ ثانیه از فیلم (البته نسخه‌ی نزدیک به ۴ دقیقه کمتر از نسخه‌ی اصلی!) این جمله را می‌گوید: «ما مثل اونا نمی‎‌شیم!»

https://www.aparat.com/v/8J6Tn

حالا تمام این حرف‌ها را زدم که بگویم ما (مخصوصاً خودِ خودم) باید خیلی مراقب باشیم تا فردا، حتی با دوزی شدیدتر و افراطی‌تر، تبدیل به کسانی نشویم که امروز، با روش‌های متفاوت، از آن‌ها اعلام انزجار می‌کنیم. آن هم تبدیل شدنی با دوزی شدیدتر و در نسخه‌ای به مراتب افراطی‌تر. این را بارها به تجربه دیده‌ام. حتی در همین ویرگول!

یادداشت مرتبط:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%BE%D8%A7-%DB%8C%D9%87-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%DB%8C-dkdrzto6mh3r
دو یادداشت پیشین:
https://vrgl.ir/nXIrG
https://vrgl.ir/ekIGo
عنوان یادداشت بعدی که به فضل خدای عزیز در روز یکم تیرماه ۱۴۰۲ منتشر خواهم کرد:

دلگویه‌ها و تجربیات کسی که شش سال تمام از ویرگولی شدنش گذشت!

حال خوبتو با من تقسیم کنفیلمخودشناسیروانشناسیزندگی
«دنباله‌‎روِ هرکسی نباش، ولی از هرکسی توانستی یاد بگیر!» آدرس سایت: dastandaz.com | ویراستی: Dast_andaz@ | ایمیل: mohsenijalal@yahoo.com
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید