مُثله‌ی ثانیه‌ها!

نسخه صوتی چیست؟

تیک تاک!

یک ثانیه در پیش است

می‌توانم به کسی که دوستش دارم بگویم دوستت دارم

نمی‌گویم

و آن یک ثانیه از دست می‌رود!

تیک تاک!

یک ثانیه در پیش است

می‌توانم در لبخند فرزندم شریک شوم

نمی‌شوم

و آن یک ثانیه از دست می‌رود!

تیک تاک!

یک ثانیه در پیش است

می‌توانم به شکوفه‌های تازه شکفته‌ی درختان نگاه کنم و از ظرافت آنها لذت ببرم.

نمی‌کنم

و آن یک ثانیه نیز از دست می‌رود!

تیک تاک!

یک ثانیه‌ی دیگر در پیش است

که قرار است به سرنوشت ثانیه‌های قبلش دچار شود

بی‌خیال!

برای قصّاب سنگدلی

که کارش

مثله کردن ثانیه‌هاست

چه اهمیتی دارد

که چند ثانیه‌ی دیگر در پیش است؟!

ساعت ذوب شده اثر سالوادور دالی
ساعت ذوب شده اثر سالوادور دالی
مطلب مرتبط:
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%DB%8C%DA%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-qcpbdwuwwttn
مطلب قبلیم:
https://virgool.io/Xarxar/%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-z0e65lzeqfyq
دوستان علاقه‌مند به "نوشتن"، به ماهنامه شماره هجده، سر بزنند و برای موضوعات مطرح شده در آن مطلب بنویسند و در صورت برنده شدن، کتاب جایزه بگیرند. چشم به هم بزنید اسفند تمام شده‌ها، پس لطفاً بجنبید!
https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B1%DB%B8-tyb8gakx8bqm
اگر وقت داشتید به نوشته‌های هشتگ «حال خوبتو با من تقسیم کن» سر بزنید و اگر خودتان حال خوبی برای تقسیم داشتید، لطفاً دست دست نکنید و آن را با این هشتگ بین دوستان خودتان تقسیم کنید. بِسم‌ِ‌الله.
حُسن ختام: بخشی از شعر "زیر یک ستاره ی کوچک" اثر "شیمبورسکا"

زمان!

از زمان معذرت می‌خواهم

که نتونستم چیزهای زیادی از دنیا را در هر ثانیه ببینم.