جایی برای علاقه‌مندان به سریال و حس هفتم | تلاش کنیم برای ارتقاء حس دوست داشتن