توسعه دهنده نرم افزار - علاقه مند به یاد دادن و یاد گرفتن