یک مدیر پروژه که به مدیریت، استراتژی، اقتصاد، رایانه و ریاضی علاقه‌مند است