مشاور، مجری و برگزار کننده رویداد(نمایشگاه، سمینار، همایش و...)