• آموزش چگونگی شروع و راه انداری کسب و کارها • آموزش شیوه بازاریابی و فروش محصولات • آموزش و مشاوره برای استارت آپ ها • تولید محتوا و انجام تبلیغات و بازاریابی در شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها