توسعه دهنده وب. علاقه مند به فیزیولوژی مغز ، حیوانات خانگی ، آشپزی. اینستاگرام من:FandisFamily