برنامه نویس ارشد - دوآپس - توسعه دهنده زیر ساخت ابری - مدرس